แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2015


ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้ตรวจติดตามการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง ต. แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และได้มอบเงินสมทบกองทุนป่าชุมชนให้แก่ผู้ใหญ่บ้านต้นผึ้ง

วันที่. 27 ต.ค. เวลา 15.00น. ผ.อ.ชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผ.อ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่)ได้ตรวจติดตามการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง ต. แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และได้มอบเงินสมทบ […]


กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 28ต.ค.58 เวลา10.00น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่)ร่วมกับเทศบาลตำบลขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,สะลวง มณฑลทหารบกที่33 กองพันพัฒนาที่3 กองกำกับการ3ตำรวจตระเวนชายแดน โรงเ […]


ประชุมแลกเปลี่ยนระดมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่า – หมอกควันในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม และร่วมโครงการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 58 เวลา 13.00 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.), ผอ.ทสจ.ชม. , เจ้าหน้าที่ สบอ.16 , หน.หน่วยป้องกันฯในพื้นที่, ทหาร, ปกครอง, อปท , มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ,ไ […]


เปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และบวชป่า

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ ผอ.ส่วนอำนวยการ เป็นผู้แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และบวชป่า ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย ม.3 และป่าชุ […]


ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า

วันที่ 9  ต.ค.58 ผอ.สน.จทป ที่1(นายชูเกียรติ พงศ์ ศิริวรรณ) ผอ.ส่วนป้องกัน(นายสุพจน์ ทัศนานนท์)ได้ประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า สน จทปที่1(เชียงใหม่) จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ ชม31(ส […]