ข่าว


ตรวจยึดไม้แดงท่อน จำนวน 9 ท่อน

วันนี้  7 ต.ค.58  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) , ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , สายตรวจปราบปรามฯ สน.จทป.ที่ 1 , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9 (เชียงดาว) , ฝ่ายป […]