แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 10 กันยายน 2015


ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เข้าเยี่ยม พล.ต.โกศล ประทุมชาติ

วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 นำ นายชานนท์ คำทอง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ และนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดก […]