แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2015


งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2558

สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้จัดงานมุทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน (ข้าราชการ 3 คน และลูกจ้างประจำ 5 คน) ขึ้นในวันที่ 28 ก.ย. 58 ณ สน.จทป.ที่ 1 (ชม.)


ประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานการประชุมข้าราชการและผู้บริหาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 […]


เข้าร่วมกิจกรรม”สภากาแฟเชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 58 เวลา 07.00 น. ผอ.สน.จทป.ที่1 (ชม.) เข้าร่วมกิจกรรม”สภากาแฟเชียงใหม่” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท


พิธีเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า(AO3) ตามแผนปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา 1 comment

เมื่อวันที่ 16ก.ย.58 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิด ยุทธการทวงคืน ผืนป่า(AO3) ตามแผนปฎิบัติการ บังคับใช้กฎหมายต่อ พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ปลูกยางพารา กรมป่าไ […]


ประชุมสภากาแฟ เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร สำนักจัดก […]


นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้และคณะได้ตรวจเยี่ยม สน.จทป.ที่ 1 (ชม.)

เมื่อวันที่ 12ก.ย58 เวลา10.00น.ผู้ตรวจการกรมป่าไม้(นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล)ได้มาตรวจราชการที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม.21(สันป่าตอง)โดยมีผอ.สน.จทป.1(ชม)และคณะให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุปโดยนายไพ […]