แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 15 กันยายน 2015


ประชุมสภากาแฟ เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร สำนักจัดก […]


นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้และคณะได้ตรวจเยี่ยม สน.จทป.ที่ 1 (ชม.)

เมื่อวันที่ 12ก.ย58 เวลา10.00น.ผู้ตรวจการกรมป่าไม้(นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล)ได้มาตรวจราชการที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม.21(สันป่าตอง)โดยมีผอ.สน.จทป.1(ชม)และคณะให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุปโดยนายไพ […]