แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 16 กันยายน 2015


พิธีเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า(AO3) ตามแผนปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา 1 comment

เมื่อวันที่ 16ก.ย.58 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิด ยุทธการทวงคืน ผืนป่า(AO3) ตามแผนปฎิบัติการ บังคับใช้กฎหมายต่อ พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ปลูกยางพารา กรมป่าไ […]