แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 11 กันยายน 2015


กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day

สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) นำโดยนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนัก พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. ณ สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ตามที่ท่า […]