นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอ … Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน จังหวัดเลย

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กร … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการบริหารงานป่าไม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการบริหารงานป่าไม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมค … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้”

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนางชญานันท์ ภักดี … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกร … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมเตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมเตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุม … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ดำรง อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ดำรง อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤ … Read more