เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา รถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่ อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรม

download.pdf

Leave a Comment

Skip to content