เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปล ี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน หม ายเลขทะเบียน ๑นค ๔๑๘๓ กทม. และ ๑นก ๗๓๔๒ กทม. โ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปราศจากไวรัสwww.avast.com

download file.pdf

Leave a Comment

Skip to content