ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1นข 2792 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็ค รถยนต์ 1นข 2792 กทม. 6,347.24 บาท.pdf

Leave a Comment

Skip to content