ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

สมุดประจำตัว 40,000 เล่ม.pdf

Leave a Comment

Skip to content