ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแท่นเสียบและด้ามเสาธงชาติ เสาธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

1.pdf

Leave a Comment

Skip to content