ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20240712_winner.pdf

Leave a Comment

Skip to content