ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณสำหรับการจ้างบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง (40,000 บาท) สสป.

RPO1608.3.990.pdf

Leave a Comment

Skip to content