ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณสำหรับการจ้างบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง (44,000 บาท) สสป.

RPO1608.3.989.pdf

Leave a Comment

Skip to content