ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานเศรษฐกิจการป่าไม้) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

frdsurat_100.pdf

Leave a Comment

Skip to content