ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content