ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ ขข ๓๗๕๗ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.๖๓-๒๓๒๐-๐๐๔-๐๐๐๗-๐๑๒-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content