ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗”จำนวน ๑๐๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content