ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

air conditioner.pdf

Leave a Comment

Skip to content