ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้) เพราชำกล้าไม้ทั่ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

frdsurat_093.pdf

Leave a Comment

Skip to content