ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดแปลงที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าเขาหลวง-คลองน้ำเฒ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

frdsurat_088.pdf

Leave a Comment

Skip to content