ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดแปลงที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าหมายเลข 94 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

frdsurat_084.pdf

Leave a Comment

Skip to content