ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20240312_0011.pdf

Leave a Comment

Skip to content