ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเซ็คซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content