ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) เนื่องในงานสัมมนา การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ที่รัฐจัดให้ (คทช.) กับนโยบายการค้าและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะ (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20240112_0007.pdf

Leave a Comment

Skip to content