ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่น Back Drop เพื่อใช้จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาสานพลังยกระดับการขับเคลื่อนศูยน์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช. ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20240112_0001.pdf

Leave a Comment

Skip to content