ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดแปลงที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าที่จะดำเนินการหมายเลข 89 (มี 4 แปลง) จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ไปพลางก่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

frdsurat_071.pdf

Leave a Comment

Skip to content