ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนกล้าไม้ทั่วไปแก่เกษตรกร (กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ) โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

frdsurat_069.pdf

Leave a Comment

Skip to content