ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่น Back Drop แบบผ้า เพื่อใช้จัดนิทรรศการเรื่อง การแก้ไขปัญหาการอยู่อาสัยและทำกิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230928_0027.pdf

Leave a Comment

Skip to content