ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดิน กิจกรรมจัดระเบ ียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป ่าสงวนแห่งชาติ สายปฏิบัติงานที่ ๔ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content