รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่า อต. 2 (นาลับแล) และ อต. 1 (วังเบน)

3 ตุลาคม 2566 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต. 2 (นาลับแล)

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต. 2 (นาลับแล) มีนายมงคล มิ่งขวัญ หัวหน้าหน่วยฯ เป็นผู้นำตรวจ ซึ่งหน่วยฯ เป็นสถานที่ตั้งโรงเก็บไม้มีค่าของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่ได้เก็บรวบรวมไม้ของกลางและอุปกรณ์ในการกระทำผิด ทั้งนี้ รองอธิบดีได้มอบแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำไม้ของกลางและอุปกรณ์กระทำความผิดที่คดีความถึงที่สุดแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของกรมป่าไม้ นอกจากนี้ยังรับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการขนย้ายไม้ของกลางที่ขาดรถบรรทุก รถยก รวมทั้งค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการทุกท่าน ที่ตั้งใจและเสียสละในการทำงานและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าต่อไป

จากนั้นเดินทางไป หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.1 (วังเบน) มีนายธนาพงษ์ นุ่นลอย หัวหน้าหน่วยฯ นำตรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการโคลนถล่มเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ทำให้อาคารสำนักงานของหน่วยฯ พังเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้หัวหน้าหน่วยฯ ได้รายงานว่ามีความประสงค์จะขอย้ายที่ตั้งหน่วยดังกล่าวไปใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ต.นำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของราชพัสดุ และมีความเหมาะสม ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้รับเรื่องดังกล่าวและจะผลักดันรวมทั้งสนับสนุนในการดำเนินการต่อไป จากนั้นเดินทางไปยังสถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและมอบแนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีเพาะชำกล้าไม้ การนำไม้ของกลางมี่คดีสิ้นสุดแล้วมาใช้ประโยชน์

Leave a Comment

Skip to content