ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่า ยเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗(๑ ตุลาคม ๒๕ ๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (กลุ่มนิติการ)

ประกาศเช่าเครื่องถ่าย.pdf

Leave a Comment

Skip to content