ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศร 6172 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230823_0013.pdf

Leave a Comment

Skip to content