ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230823_0022.pdf

Leave a Comment

Skip to content