ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยวิธีเฉาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230823_0019.pdf

Leave a Comment

Skip to content