ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาราษฎรถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1-3 2556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230718_0005.pdf

Leave a Comment

Skip to content