ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาราษฎรถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230718_0004.pdf

Leave a Comment

Skip to content