ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230704_0012.pdf

Leave a Comment

Skip to content