ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230704_0001.pdf

Leave a Comment

Skip to content