ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำร ุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ขข 5081 กรุงเท พมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.63-2310-003-0002-012-0001

ประกาศผู้ชนะซ่อมรถ 5081.pdf

Leave a Comment

Skip to content