ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเ รือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 30×30 เมตร ตำบลสองพี่น ้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี)

petburiQ.pdf

Leave a Comment

Skip to content