ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ ัอเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพ า จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (e-bidding) (ณ 14 ก.พ. 66) ของ สำนักป้องกันรักษา ป่าและควบคุมไฟป่า

5. winner -GPS -14 Feb. 66.pdf

Leave a Comment

Skip to content