นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ประชุมติดตามการผลการดำเนินงานในปี 2564-2565”

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของ 5 ชุดปฏิบัติการพิเศษของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (เหยี่ยวดง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ฉลามขาว) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยบินพิทักษ์ป่า (Sky Ranger) กองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายนายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าชุดปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ในการประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 5 ชุด ในการดำเนิดคดีกับกลุ่มบุคคล นายทุน ผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ที่เข้ามาทำลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ซึ่งจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินคดี และต้องรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และการลักลอบทำไม้มีค่าในท้องที่ต่างๆทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้หารือการของบประมาณ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าการอีกด้วย

สำหรับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ตั้งแต่ 12 เมษายน 2560 – 20 เมษายน 2565 สามารถดำเนินคดีได้ 736 คดีจับกุมผู้ต้องหา 326 คน ตรวจยึดพื้นที่ 82,681 ไร่ ตรวจยึดไม้ 44,757 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ตรวจยึดสัตว์ป่า 1,473 ตัว ตรวจยึดซากสัตว์ป่า 2,972 ซาก 103.3 กิโลกรัม ตรวจยึดพืชป่า 166 กอ มูลค่าความเสียหาย 6,916.68 ล้านบาท

Leave a Comment

Skip to content