ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำ รุงรักษาเครื่องปรับอาการศ จำนวน7เครื่อง ปร ะกอบด้วย หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.53-007-01-0140-0063,0064,0065,0066,0067 และ ปม.65-4120-001-031-007-0009ม0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29042565.pdf

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เร่งกำหนดเป้าหมายต่อไปพื้นที่ คทช.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เร่งกำหนดเป้าหมายต่อไปพื้นที่ คทช.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินภ์ห์ … Read more

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ … Read more

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย N95 ส่งต่อความห่วงใยให้ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สู้ภัยโควิด-19

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย N95 ส่งต่อความห่วงใยให้ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สู้ภัยโควิด-19

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีรับมอบหน้ากากอ … Read more