นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. สัญจร ติดตามความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มุ่งลดคาร์บอน แนะวางระบบ จัดระเบียบ ทำทันที ทำดีที่สุด

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด ทส. ครั้งที่ 5/2564 (นอกสถานที่) พร้อมประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และ ทสจ. 76 จังหวัด พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าร่วม
ทั้งนี้ นายวราวุธ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณและให้กำลังใจการปฏิบัติงาน ของ ทส. จากนั้นได้ติดตามความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รองรับการเปิดประเทศ และการมุ่งสู่เป้าหมายลดคาร์บอน เน้นการ “วางระบบ จัดระเบียบ ทำทันที ทำดีที่สุด” เพื่อความสุขของประชาชน และ ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวด เข้มแข็ง แต่อ่อนน้อม พร้อมกันนี้ ได้เร่งรัดและมอบนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นสถานประกอบการมาตรฐาน SHA Plus เพื่อสนับสนุนการเปิดประเทศและการท่องเที่ยว โดยเน้น “การท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ทุกคนต้องเคารพธรรมชาติ”เร่งรัดให้พิ่มหลักสูตร ECO School ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตลอดจนการสร้าง ECO Teacher เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความตระหนักและความรักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง การบูรณาการงานด้าน “ธรรมนูญผังเมือง” กับการจัดทำ Envitonmental Map เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต การมอบของขวัญปีใหม่ 2565 จากหน่วยงานในสังกัด ทส. ให้แก่พี่น้องประชาชน ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้บำรุงต้นรวงผึ้ง และ ปกท.ทส. ได้บำรุงต้นตะเคียนทอง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 (เชียงใหม่) ด้วย

Leave a Comment

Skip to content