นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 2563-2564 ชุดปฏิบัติการ (ศปก.พป.)ของ ที่ปรึกษา รมว.ทส.

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (เหยี่ยวดง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ฉลามขาว) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยบินพิทักษ์ป่า (Sky Ranger) สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานช่วงเดือนมิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า และนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมประชุมด้วยโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน ของชุดปฏิบัติการทั้ง 5 ชุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ควบคุมโรคระบาดร้ายแรงโควิด – 19 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ทั้ง 4 ภาค ในจังหวัดสำคัญ และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ป่าไม้ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ภายใต้การกำกับ ดูแลของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสืบสวนสอบสวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น

Leave a Comment

Skip to content