ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่่อง ยางรถยนต์ และตรวจสอบ รถเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบ ียน 1 ฒย 3059 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.59- 012-03-0304-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและส ารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content