นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หารืองานด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG ) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR )

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการ ฯ เป็นประธานในการประชุมหารือคณะอนุกรรมการการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี(CG ) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR ) ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผ่านระบบ video conference จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาหารือเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลที่ดีและเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

Leave a Comment

Skip to content